Cennik

CENNIK USŁUG
na rok szkolny 2022/2023

 1. 1. Czesne za pobyt

  • do 5 godzin dziennie: 590 zł/miesiąc
  • do 10 godzin dziennie: 690 zł/miesiąc [więcej informacji]1Kwota po obniżeniu o kwotę dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kluczbork - dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork, uczęszczających do Żłobka w wymiarze minimum 8 godzin dziennie.
 2. 2. Wpisowe

  • 1 miesiąc: 50
  • 2-3 miesiące: 100
  • 4-6 miesięcy: 200
  • 7-12 miesięcy: 300
 3. 3. Posiłki

  • śniadanie, obiad, podwieczorek: 12 zł/dzień

Czesne i wpisowe płatne są przelewem na rachunek bankowy Żłobka:

Żłobek "Pod jabłonką"
ul. Wiśniowa 3A/1 Gotartów
46-211 Kujakowice Górne
nr konta: 64 1050 1171 1000 0097 6123 3551

Czesne opłacamy z góry do 5-ego dnia danego miesiąca.
Tytuł przelewu: czesne za Żłobek + imię i nazwisko dziecka + miesiąc + rok
Opłaty za posiłki regulujemy przelewem lub gotówką w Żłobku za każdy miesiąc z dołu (do 5-ego dnia kolejnego miesiąca).

W ramach programu "MALUCH+" czesne jest obniżane o kwotę określoną w danym roku kalendarzowym. Dofinansowanie przysługuje za pełny miesiąc kalendarzowy (kiedy dziecko jest zapisane od początku danego miesiąca).

Gmina Kluczbork udziela dotacji celowej w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kluczbork, uczęszczające do Żłobka w wymiarze minimum 8 godzin dziennie. Dotacją celową mogą zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są mieszkańcami, po uprzednim podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork.


1 Kwota po obniżeniu o kwotę dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kluczbork - dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork, uczęszczających do Żłobka w wymiarze minimum 8 godzin dziennie.